Kérdése van? Hívjon minket bizalommal! +36309544962
Vagy küldjön e-mailt: info[kukac]carpetdepo.hu 

Blog

Szőnyeg Galéria Kft szentendrei út Vigyázat Csalók!!!

Szőnyeg Galéria Kft szentendrei út Vigyázat Csalók!!!

Kedves szőnyeg vásárlók!

A magyarországi szőnyegkereskedők nevében, szeretnénk felhívni a figyelmét csalókra. Az ügyről a gazdasági versenyhivatal oldalán tájékozódhat, amelyet alább bemásoltuk. Az említett kereskedő tovább folytatja kereskedelmét új céggel (Carpeteria HU). Ezzel kárt okozva a Magyar államnak, a tisztességes szőnyegkereskedők hírnevének, és a vásárlóknak. A kereskedő 60%-80% kedvezménnyel árusított szőnyeget, amely után soha nem fizetett általános forgalmi adót. A szőnyegek úgymond eredeti ára közel sem ért annyit, amelyből hatalmas kedvezményt biztosított, mondván, hogy bezárja az üzletét.

Fríssités 2023.10.23:

A megbírságolt kereskedő új néven (Carpeteria HU) folytatja szőnyegkereskedelmi tevékenységét.

Fiktív akciók, csaknem 2 évig tartó végkiárusítás – szőnyegkereskedést bírságolt meg a GVH

Budapest, 2023. május 4. – A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 25 millió forint bírságot szabott ki egy vállalkozásra, amiért a fogyasztókat számos szempontból megtévesztve reklámozta keleti szőnyegeit. A Szőnyeg galéria Kft. többek között 21 hónapig – szinte teljes fennállása során – folyamatosan végkiárusítással hitegette a vevőket.

A nemzeti versenyhatóság eljárása megállapította, hogy a kézi csomózású keleti szőnyegek értékesítésével foglalkozó, korábban budapesti üzletet és webáruházat működtető Szőnyeg galéria Kft. a fogyasztókat megtévesztve reklámozta termékeit többek között a legnagyobb kereskedelmi televíziókban, illetve országos rádióadókon.

A vizsgálat alapján a cég több különböző szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a fogyasztókkal szemben. A kereskedés nem tudta megfelelően alátámasztani sem piacelsőségére, sem termékválasztéka bőségére (pl. „Több, mint 30 000 keleti és perzsa szőnyeggel rendelkezünk”) vonatkozó állításait – ahogy azt sem, hogy egyes „különleges árkedvezményeinek” eredeti árait valaha is ténylegesen alkalmazta volna. A vállalkozás emellett valótlanul állította, hogy felhagy a tevékenységével (így termékei, akciói később nem lesznek elérhetőek), üzletvitele ugyanis ellentmondott ennek: a végkiárusítás meghirdetésétől, 2020 szeptemberétől egészen 2022 májusáig folytatta a kereskedést, közben jelentős árukészlet-feltöltéseket is végezve. Szintén jogsértőnek bizonyultak a fogyasztókat sürgető, az akciók korlátozottságára vonatkozó üzenetek (pl. Most vagy soha!” „Garantáltan egyedi lehetőség!”), amelyek a tévéreklámokban visszaszámlálással is párosultak. Az ígért kedvezmények ugyanis a megjelölt időpontokat követően is elérhetőek voltak, sőt, esetenként még magasabb akciók kerültek meghirdetésre.

A GVH Versenytanácsa a jogsértés értékelésekor figyelembe vette többek között, hogy a szőnyegkereskedés jelentős összegeket fordított a tisztességtelen reklámokra, amelyek lényegében értékesítési tevékenységének teljes időszakát lefedték. A versenyhatóság ugyanakkor tekintettel volt a cég együttműködésére is. A kereskedés ugyanis – bár nem ismerte el a jogsértéseket – nem vitatta a hatóság álláspontját és önként lemondott a jogorvoslat lehetőségéről. A GVH mindezek alapján 25 millió forint bírságot rótt ki a Szőnyeg galéria Kft.-re.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/13/2022.

GVH Közszolgálati kommunikációs és Külkapcsolati Iroda

További információ:

Horváth Bálint, kommunikációs vezető +36 20 238 6939

Gondolovics Katalin, sajtószóvivő +36 30 603 1170

Szőnyegáruház reklámjait vizsgálja a Versenyhivatal

Budapest, 2022. április 21. – A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a Szőnyeg galéria Kft.-vel szemben, mivel a budapesti cég reklámgyakorlata feltehetően több szempontból is tisztességtelenek minősülhet. A kereskedés többek között ál-végkiárusítással és fiktív akciókkal próbálhatja meggyőzni a fogyasztókat.

A nemzeti versenyhatóság eljárást indított a Szőnyeg galéria Kft.-vel szemben, mert a vállalkozás többek között a legnagyobb kereskedelmi televíziókban, illetve országos rádióadókon futó reklámjai vélhetően több szempontból is megtévesztik a fogyasztókat.

A Versenyhivatal gyanúja szerint a cég feltehetően megalapozatlan állításokkal hirdeti piacelsőségét és termékválasztékának nagyságát (pl. „A legnagyobb és legjobb szőnyeg választék Magyarországon”). A vállalkozás emellett olyan „eredeti” árakat tüntethet fel az akciós árai alapjául, amelyeket korábban vélhetően sohasem alkalmazott. A szőnyegkereskedés továbbá megtévesztően állíthatja, hogy végkiárusítást tart, „felszámolási kedvezményt” ad minden szőnyegre, illetve „véglegesen bezárja üzletét” – miközben nem áll szándékában felhagyni a tevékenységével. Az ál-végkiárusításhoz hasonlóan, a fogyasztók mihamarabbi vásárlásra sürgetését szolgálhatták a cég honlapjának egyes elemei is – így például egy visszaszámláló óra, amelynek feltehetően nem volt valódi hatása az akció elérhetőségére.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/13/2022.

GVH Sajtóiroda

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf.: 958.
Telefon: (06-1) 472-8900
Ügyszám: VJ/13/2022.
Iktatószám:
 VJ/13-64/2022.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Dávid Barbara egyéni ügyvéd (KRID: 57609564) által képviselt Szőnyeg galéria Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Templom tér 19.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Szőnyeg galéria Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: eljárás alá vont vállalkozás vagy Társaság) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azzal, hogy kézi csomózású keleti szőnyegek értékesítésére irányuló tevékenységének népszerűsítése kapcsán

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi törvény XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontját megvalósítva 2019 novembere és 2022 májusa között a szőnyegportfóliója piacelsősége, valamint a „Több, mint 10.000” és „Több, mint 30.000” állítással termékportfóliója bősége kapcsán nem kellően megalapozott és alátámasztott állításokat alkalmazott,
  • a különleges árkedvezményre vonatkozó állításokkal az Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontját megvalósítva 2019 novembere és 2022 májusa között nem kellően megalapozott és alátámasztott állításokat alkalmazott,
  • az Fttv. melléklete 15. pontjában foglalt tényállást megvalósítva 2020 szeptembere és 2022 májusa között valótlanul állította, hogy felhagy tevékenységével, továbbá
  • az Fttv. melléklete 7. pontjában foglalt tényállást megvalósítva 2020 szeptembere és 2022 májusa között az üzlet bezárásának látszatát keltette a fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából, azt a benyomást keltve a fogyasztóban, hogy az általa kínált szőnyegek kiemelkedő árkedvezmény melletti elérhetősége csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre,

megsértve az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A jogsértés megállapításán túlmenően az eljáró versenytanács 25 000 000 Ft (azaz Huszonötmillió Forint) versenyfelügyeleti bírságot szab ki az eljárás alá vonttal szemben.

A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma és a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás által 2019 júliusa és 2019 októbere közötti időszakban tanúsított magatartás tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Eredeti cikket ítt olvashatja a GVH oldalán!!!